Cookies

Wat zijn cookies?

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, onze diensten persoonlijker en op maat te maken en het gebruik van onze website te analyseren, maken wij gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die wij op uw computer/browser plaatsen zodra u onze website bezoekt. Deze bestanden zijn veilig voor uw computer, laptop, tablet en telefoon. Het zijn geen virussen.

Welke cookies gebruiken wij?

Allereerst maken wij gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld om te kunnen inloggen op onze website). Zonder functionele cookies kan onze website niet functioneren.

Wij maken tevens gebruik van Google (Universal) Analytics-cookies om statistieken te verzamelen en rapportages te verkrijgen over het gebruik van onze website. Wij komen op die manier te weten hoe bezoekers onze website gebruiken. We kunnen de kwaliteit en effectiviteit van onze website naar aanleiding hiervan verbeteren. Mogelijk verkrijgen wij via onze analytische cookies persoonsgegevens. Voor meer informatie daaromtrent kunt u hier ons Privacy statement raadplegen. Google gebruikt uw eventuele persoonsgegevens ook voor eigen doeleinden, zoals het vergelijken van de prestaties van websites en verbetering van haar Analytics-dienst. Indien u akkoord gaat met het onderhavige cookiebeleid, geeft u tevens toestemming voor deze verwerkingen door Google. Bovendien maken wij door middel van tracking cookies een profiel aan de hand van uw online gedrag, welk profiel wij gebruiken om meer gericht op uw persoonlijke voorkeuren te adverteren. Onze website wordt door middel van tracking cookies speciaal op u ingesteld, zodat het gebruik daarvan gemakkelijker en aangenamer wordt. Indien door middel van tracking cookies persoonsgegevens worden verwerkt, doen wij dit in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) of algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie daaromtrent kunt u ons Privacystatement raadplegen.

Op onze website staan tevens verwijzingen naar social media. Wanneer u één van deze verwijzingen aanklikt, worden cookies van deze social media partijen gebruikt. Zij herkennen u als gebruiker. Om te weten welke cookies de betreffende partijen gebruiken en hoe zij hiermee omgaan, adviseren wij u nadrukkelijk om de privacy policy en cookiestatements van deze partijen te raadplegen.

Hoe lang bewaren wij cookies?

Cookies bewaren we variërend van enkele ogenblikken tot enkele jaren. Wij registreren de wijze waarop toestemming voor het gebruik van voormelde cookies is verkregen, hoe u als gebruiker hierbij door ons over de inzet van cookies bent geïnformeerd en het tijdstip waarop uw toestemming dienaangaande is verkregen. Deze informatie bewaren wij conform het uitgangspunt van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de duur van maximaal vijf jaren.

Hoe verwijdert u cookies?

U kunt de door ons geplaatste cookies zelf verwijderen. De manier waarop is vaak per browser verschillend. Via de ‘help’ optie in uw browser kunt u hierover meer informatie vinden. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u de meeste delen van onze website gewoon gebruiken. Wij willen u er echter wel op attenderen dat onze website zonder cookies minder optimaal zal werken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om ons cookiestatement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om dit cookiestatement regelmatig te raadplegen.

Vragen?

Heeft u vragen over het door ons gehanteerde cookiebeleid? Neemt u dan gerust schriftelijk contact met ons op via info@tans.net of TANS, Croy 9h, 5653 LC Eindhoven.

Het huidige Cookiestatement is laatstelijk bijgewerkt op 24 april 2018.