Verhalen

Wat zeggen onze klanten over het gebruik van IMPACT? Zij zijn vanaf het begin betrokken geweest, hun bevindingen en adviezen zijn meegenomen in de ontwikkeling van IMPACT. Lees ook het verhaal van Rick Brants, IMPACT ontwikkelaar.

‘De planning doorsturen naar de boordcomputer of App geeft extra meerwaarde aan IMPACT ’

IMPACT in combinatie met Apps en boordcomputers

|

De meeste chauffeurs gebruiken boordcomputers of Apps om hun werkzaamheden en gewerkte uren te registreren. De opdrachten worden door de planner in IMPACT gecombineerd tot een rit en naar de chauffeur gestuurd. Deze opdrachten zijn dan zichtbaar in de takenlijst van de chauffeur.

De informatie die de chauffeur ziet kan heel basaal zijn maar soms ook heel uitgebreid. Dat is afhankelijk van de werkzaamheden. Voor het eenvoudig leveren van een pallet kun je volstaan met een eenvoudig vragenpad, maar soms wil je meer data vastleggen, zoals tijdstip van het lossen, extra werkzaamheden tijdens het lossen of zelfs een foto maken van de locatie. De consultant van TANS overlegt met de gebruiker welke informatie van en naar de App of boordcomputer gestuurd moet worden. Er zijn al koppelingen met Delivery App van TANS en Trimble boordcomputers.

Ontdek meerSluiten
‘Met de alerting functie kan de planner nog efficiënter zijn werk doen.’

Alerting voor de ondersteuning van de planner

|

Als planner moet je steeds meer weten. De wet-0 en regelgeving maken het plannen steeds moeilijker. Het is bijna niet mogelijk om alles wat je moet weten altijd paraat te hebben. Met IMPACT lukt dat wel. de alerting functie in IMPACT geeft jou een signaal als je iets doet wat niet kan of niet mag. Bijvoorbeeld een ADR zending laten uitvoeren door een chauffeur zonder ADR diploma.

IMPACT wordt geleverd met een beperkt aantal signaleringen. Omdat de diversiteit zo groot is kunnen we niet alle denkbare signaleringen meeleveren. Bovendien zijn er veel specifieke voorbeelden te nomen die niet altijd relevant zijn. Bijvoorbeeld als je alleen maar met groenten rijdt dan hoef je geen ADR signalering te hebben. De consultant van TANS kan het aantal signaleringen op verzoek uitbreiden. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Het nuttige gebruik wordt bepaald door de creativiteit van de consultant en uiteraard door de vraag van de gebruiker.

Ontdek meerSluiten
Alerting voor de ondersteuning van de planner
‘IMPACT is zeer breed inzetbaar.’
IMPACT nu ook geschikt voor taken en werkzaamheden.

IMPACT nu ook geschikt voor taken en werkzaamheden.

|

Tot nu toe gingen we er van uit dat de opdrachten in IMPACT altijd verbonden waren met het leveren van goederen. De praktijk laat zien dat er meer wensen zijn, die we in IMPACT hebben toegevoegd.

Door bij het aanmaken van een opdracht te kunnen kiezen of je naast taken ook goederen wil plannen hebben we de invoerschermen aangepast. Dit was een hele klus want het raakte de basisstructuur van IMPACT. Maar het is gelukt dank zij een robuuste architectuur, moderne ontwikkeltools en natuurlijk de input van klanten en de consultants.

Ontdek meerSluiten
‘Tijdvensters bij locaties’

Locaties in IMPACT

|

In IMPACT worden locaties in een stamtabel bijgehouden. Een locatie omvat algemene gegevens zoals Naam, adres, KvK nummer en contactpersoon. De adressen kunnen gegeocodeerd worden zodat de coördinaten beschikbaar zijn voor berekeningen van afstand, tijd, CO2 en tol en de navigatie in boordcomputers.

Elke locatie kan ook in een of meerdere locatiegroepen vallen, bijvoorbeeld bewaakte parkeerplaatsen, weeglocaties of omkoppelplaatsen. Bovendien kan aan elke locaties een of meerdere venstertijden gekoppeld worden.

Ontdek meerSluiten
Locaties in IMPACT
‘Met IMPACT snel intermodaal plannen’

IMPACT nu ook toepasbaar voor Intermodaal vervoer

|

Vanaf versie 1.16 is het mogelijk om IMPACT te gebruiken voor Intermodaal vervoer. Bedrijven die gebruik maken van Ferry's en rail kunnen een oplegger afkoppelen op de vertrekplaats en vervolgens een aankoppelfunctie aan de takenlijst toevoegen bij de aankomstplaats.

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om de ingebouwde handleiding te gebruiken. Meteen na de zomer is de koppeling met Trimble boordcomputers beschikbaar.

Ontdek IMPACTSluiten
‘Vroeger stond alles in verschillende applicaties en nu hebben we er eentje’

John van Loon

Planner | Van Dingenen Transport b.v.

We hebben een planningsafdeling met zo’n 8 planners. Het lastige in ons werk is om het last-minute werk goed in te plannen. Dat komt steeds vaker voor. Verandering zit ‘m in het feit dat mensen steeds kritischer worden. Ze willen op ieder moment van de dag weten waar hun zending zich bevindt. Klanten vragen vooraf zendingen aan te melden bij particulieren, telefonisch, per SMS of e-mail.

Er was behoefte aan een visueel pakket met meer interactie naar de planner en chauffeur toe en zodoende beter sturing te geven. Het meest unieke aan IMPACT is dat er meerdere modules die wij nu los gebruiken in 1 systeem geïntegreerd kunnen worden. Vroeger stond alles in verschillende applicaties en nu hebben we er eentje, dat merken we.

Voorheen hadden we een order op het scherm staan en moesten we kijken waar het adres was. Hiervoor moesten we Streetview apart openen. Nu kunnen we met 1 muisklik op ritniveau Streetview openen en zien we of de plek goed bereikbaar is. Automatisering staat niet stil. Mensen willen steeds meer informatie krijgen. Daar moet steeds meer op worden ingesprongen, alles gaat tegenwoordig via de computer.

Ontdek meerSluiten
John van Loon
‘Ik ben trots op de architectuur waar IMPACT op gebouwd is’
Rick Brants

Rick Brants

Ontwikkelaar |

De grootste hobbel die we bij de ontwikkeling van IMPACT hebben moeten nemen is dat we een component gebruikten voor het afdrukken en ontwerpen van documenten.

Het probleem dat we hierbij tegenkwamen was dat we vrije velden wilden ondersteunen en dit component deed dat niet.

We zijn toen op zoek gegaan naar een ander component die de vrije velden wel kan ondersteunen. Toen we dit vonden hebben we in minder dan 2 dagen het oude component uitgefaseerd en het nieuwe component geïmplementeerd.

Dit helemaal naar onze eigen wensen en behoeften.

Ontdek meerSluiten