IMPACT is dé nieuwste generatie software voor logistieke planning

Met IMPACT kunt u uw planning optimaal automatiseren en de uitvoering real-time controleren en bijsturen. Doordat u constant zicht heeft op de planning en de uitvoering van de zendingen, kunt u uw rendement in korte tijd verbeteren.

De meeste TMS en APS systemen zijn geschikt voor de planning van het goederenvervoer. IMPACT gaat echter verder! De planningstool is óók geschikt voor het plannen van taken die de chauffeur moet uitvoeren zoals tanken, bewaakt parkeren of omkoppelen. Er kunnen ook aanvullende taken gepland worden die uitgevoerd moeten worden bij het afleveradres. IMPACT is daarom uitermate geschikt voor de snel groeiende markt van servicelogistiek.
Het dashboard van IMPACT bestaat uit verschillende elementen elk met zijn eigen functie. IMPACT biedt een interactief planbord waarop de gebruiker kan zien hoe het met de uitvoering staat. De ritten die de meeste aandacht nodig hebben worden als eerste getoond. Zo komen ritten die achterlopen op de planning bovenaan.
Er zijn koppelingen met Apps.

Ontdek meerSluiten

IMPACT impressie
‘IMPACT, plan it, play it’

Ontstaan van IMPACT

Het ontstaan van IMPACT is niet over 1 nacht ijs gegaan. We lichten het in deze video toe:
Bekijk film >

Ontstaan van IMPACT

Het ontstaan van IMPACT is niet over 1 nacht ijs gegaan. We lichten het in deze video toe:
Bekijk film >

IMPACT

Werkt.

Zo.

Zendingen komen in IMPACT

Zendingen (opdrachtgever, laadplaats, losplaats, datum, tijd, goederen, restricties etc.) worden vanuit een TMS (Transport Management Systeem) of ERP- systeem naar IMPACT gestuurd.

De zendingen die u heeft aangemaakt in TALIS TMS of in uw ERP komen in IMPACT terecht als traject. Bij het importeren wordt gekeken naar een transportplan dat van toepassing kan zijn. Als dat het geval is maakt IMPACT van één zending meerdere trajecten. U kunt ook handmatig een transportplan of een knooppunt toevoegen.

Ontdek meerSluiten
API

Ritten maken

De planner kan een of meerdere trajecten aanklikken. Deze kunnen uitgefilterd zijn door middel van zelf te definiëren filters, of met behulp van een fuzzy search. IMPACT kan vervolgens het totaal aan gewicht, volume, vloeroppervlak, aantal, etc, van de selectie tonen.

Om een rit te maken dient u trajecten te selecteren. Als u op een traject klikt ziet u het op de kaart. Door gebruik te maken van de zoekfunctie of van filters kunt u een deel van alle trajecten selecteren. U kunt zelf filters definiëren en vastleggen.

Als u een traject heeft geselecteerd kunt u op de kaart met behulp van de muis een knooppunt toevoegen. Als u wilt zien of de wagen gemakkelijk bij het adres kan komen kunt u gebruik maken van Streetview. Van de geselecteerde regels kunt u een rit maken door ze naar het planbord te slepen.

Het is ook mogelijk om een rit te maken met behulp van de lassofunctie. U kunt over de stops in de kaart een gebied selecteren met behulp van de muis. Nadat u de lasso los heeft gelaten zijn de trajecten geselecteerd in het trajectenpanel, waarna u ze naar het planbord kunt slepen om er een rit van te maken.

Ontdek meerSluiten
Calculator

Ritten voorcalculatorisch berekenen

Voordat een chauffeur gaat rijden wil een planner weten hoe lang een rit duurt en hoeveel kilometers er gereden moeten worden. Mocht dit te veel zijn voor één rit dan kan de planner trajecten er vanaf halen. Als er capaciteit over is dan kan hij nog een traject aan de rit toevoegen.

Bewerken van de rit

In sommige gevallen moet de volgorde van de rit aangepast worden of moet er een traject ineens via een depot lopen.

Chauffeur toevoegen/verwijderen van rit

Toevoegen van resources

Nadat de rit is samengesteld moet er een chauffeur en/of een wagen of hulpmiddelen aan worden toegevoegd. Dit kunt u doen door in het rooster te dubbelklikken op een resource die dan automatisch aan de rit wordt gekoppeld.

Nadat u de rit definitief heeft samengesteld kunt u er resources aan toekennen. Dat kan op 2 manieren. U kunt de rit slepen naar een resource in het rooster of u kunt vanuit het rooster een resource toevoegen aan de geactiveerde rit.

De meeste ritten worden uitgevoerd door combinaties, van chauffeurs, wagens en hulpmiddelen. U kunt in IMPACT vooraf deze vaak voorkomende combinaties vastleggen. Bij het plannen kunt u een combinatie aan een rit koppelen.

Ontdek meerSluiten
Akkoord

Accorderen van een rit

Nadat u de rit heeft gepland kunt u deze definitief maken. Dat wil zeggen dat de rit geregistreerd wordt als verbruikte rit, waarover u afrekent. Indien een rit geannuleerd wordt kunt u deze weer bewerken.

Terugkoppeling naar TMS

Als een traject op een rit is gepland wordt het resultaat (Status, ritnummer, kenteken, etc.) teruggestuurd naar het TMS of ERP.

Terugkoppeling

Planners APP

Planners worden vaak in de avond gebeld door een chauffeur die wil weten wat hij de volgende dag moet doen. Met de IMPACT Planners App kan de planner op zijn smartphone zien wat er de volgende dag moet gebeuren. Hij hoeft hiervoor IMPACT niet op te starten.

De planner kan ook in de App een notitie toevoegen, die wordt bijgewerkt in IMPACT en eventueel wordt doorgestuurd naar de boordcomputer of chauffeursApp.

Ontdek meerSluiten
IMPACT app

Roosterkaartjes tonen beschikbaarheid

Vanaf versie 21-08 kunt u in IMPACT werken met zogenaamde roosterkaartjes. Deze kunt u gebruiken om aan te geven of een bepaalde resource, zoals personeel of materieel een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Bij de stamgegevens kunt u zelf de roosteritems aanmaken en een kleur kiezen voor een bepaald item. In het planbord kunt u met de rechtermuistoets een roosterkaartje toevoegen bij een resource. Dit geldt voor alle resources, dus ook de hulpmiddelen. Een roosterkaartje kan een periode van een paar uur omvatten maar ook van bijvoorbeeld enkele weken. Op die manier kunt u dus vakanties, keuringen, onderhoud etc. snel aanmaken.

Ontdek meerSluiten

Auditing gegevens in IMPACT

Vanaf versie 2021-03 beschikt IMPACT over een volledige Auditfunctie.

Elke mutatie wordt in IMPACT gelogd. Zowel de oude waarde als ook de nieuwe waarde van een veld wordt opgeslagen in de database, evenals de gebruiker die de mutatie heeft uitgevoerd. IMPACT heeft een overzicht functie waarmee alle mutaties geprint kunnen worden. Dit is vooral nuttig voor bedrijven die GDP, HACCP of een GMP certificering hebben.

Ontdek meerSluiten